2. 7. 2019

CMB/CCF se profiluje jako odborná a nezávislá platforma, která vyplňuje segment v oblasti hledání optimálního rozvoje urbanistických struktur všech velikostí a typů. Měla by se stát další alternativou a partnerem municipalitám a ostatním subjektům při strategickém rozhodování o dalším vývoji jejich lokality.

https://ciirccity.com

Další aktuality