V nedávné době sdělovací prostředky informovaly o případech neštěstí, jejichž tragické následky by byly mírnější, kdyby občané měli možnost postiženému účinně pomoci přímo v místě neštěstí. Nehoda s vážným úrazem na odlehlém pumptracku, utonutí na jezu, zástava srdce na cyklostezce. To jsou případy, ve kterých mohlo sehrát klíčovou roli hození záchranného lana nebo bóje tonoucímu, výboj automatického defibrilátoru o dvě minuty dříve před příjezdem záchranky, včasné zastavení krvácení. Pomocí prostředků, které společnost běžně používá, ale které nenosíme u sebe. Zdánlivé drobnosti, které mohly dát událostem jiný směr, dát postiženému a jeho blízkým větší šanci k pokračování v normálním životě. Pokud by byly k dispozici poblíž místa neštěstí. Když existují prostředky záchrany a jsou místa s předpokladem krizových situací spojených s potřebou pomoci bližnímu, která musí přijít okamžitě, jde jen o to, dát tyto prostředky k dispozici přímo v těchto místech. To byla základní myšlenka zrodu unikátního zařízení, které jsme k těmto účelům vyvinuli. SOS Point, multifunkční zařízení k ochraně zdraví, záchraně života a zajištění bezpečí občanů.

Mezi místa, kde zaznamenáváme největší zájem o SOS Pointy, patří volnočasové areály, místa pro aktivní odpočinek občanů, vodní plochy, kde se občané koupou a v zimě bruslí, frekventované splavy řek, cyklostezky, inline dráhy, pumptracky, skateparky, horské turistické oblasti. Místa s vysokou koncentrací občanů spojená s aktivitami, kdy v případě potřeby záchrany jde o vteřiny a dojezdový čas složek integrovaného záchranného systému může být překážkou mezi životem a smrtí.

Zařízení je modulární, takže záchranná bóje a házecí lano mohou být nahrazeny jiným záchranným zařízením (např. hasicím přístrojem) nebo může být zařízení bez prostředků na bocích, 360° kamera může být nahrazena PTZ kamerou s vysokým rozlišením atp.
Zařízení vyžaduje dohled a obsluhu pracovníka policie nebo IZS (112). Příjem volání, komunikaci a dálkové ovládání zařízení je též možné zajišťovat pomocí tabletu, mobilního telefonu. Pro případ instalace na místě bez elektřiny vybavujeme SOS Point solárním panelem.

SOS Point je vyroben jako antivandal. Několik jich je nainstalovaných v problematické, vyloučené lokalitě bez jediné známky poškození či vniknutí do zařízení.

Multifunkční zařízení k zajištění bezpečnosti, ochraně zdraví a záchraně života v nouzi

 • GSM lokátor pro navádění složek integrovaného záchranného systému (IZS)
 • možnost zanesení do mapy záchranných bodů IZS
 • panické tlačítko k navázání spojení s operačním pracovníkem
 • 360° kamera nonstop monitorující dění kolem zařízení v poloměru 3 m
 • pohledová kamera k identifikaci volajícího a sledování dění na místě
 • LED osvětlení
 • komunikační zařízení pro přenos audia
 • záznamové zařízení
 • monitorovaný, vytápěný prostor pro lékárnu první pomoci s dálkově ovládaným otevíráním dveří operačním pracovníkem
 • monitorovaný, vytápěný prostor pro Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) s dálkově ovládaným otevíráním dveří operačním pracovníkem
 • záložní zdroj pro zajištění chodu zařízení při výpadku elektrické energie (až 48 h)
 • řídící systém zajišťující permanentní monitoring záchranného zařízení SOS Point (stav záložního zdroje, teplota schránek pro AED a lékárnu, provozní údaje atp.). Všechny údaje jsou zaznamenávány a jsou k dispozici v podobě reportů
 • systém dálkového ovládání zařízení
 • maják pro snazší navádění vrtulníku a ostatních složek IZS k místu události
SOS Point

Co dál by vás mohlo zajímat