2. 7. 2019

PLACE WHERE THE MOST RECENT KNOWLEDGE MEETS ENDLESS VISIONS!

APRIL 17. - 18., 2019

CIIRC CTU PRAGUE - CZECH REPUBLIC - CONFERENCE, WORKSHOP & EXHIBITION


Téma konference Future City Made by IOT vyjadřuje budoucnost, kde vše bude propojeno se vším. IoT znamená “Internet of Things“, neboli “Internet věcí“! To samozřejmě znamená umístění specifických senzorů do všeho, co má být propojeno, i propojení různými druhy komunikačních technologií. Téma vyjadřuje změny, které nastanou v době dohledné i té více vzdálené.

Další aktuality