Chytrým veřejným osvětlením myslíme komplexní systém včetně veřejného osvětlení v rozsahu dnes často zmiňovaném pojmu "Smart city". LED technologie umožňuje už ze své podstaty poměrně jednoduchým způsobem zvýšit komfort obyvatel a bezpečnost. Tomuto tématu se věnujeme na stránce veřejného osvětlení.

Skutečná Smart technologie veřejného osvětlení zasahuje dále než možnosti nastavení světla v závislosti na ročním období či hodině.

Veřejné osvětlení v koncepci Smart vnímáme jako:

Zvýšení bezpečnosti

Adaptivní řízení osvětlení dle konkrétní lokality (park, křižovatka, přechod pro chodce, ...) s napojením na další senzory, které vyhodnocují množství automobilové dopravy a chodců. Díky chytrému řešení, lze reagovat i na změnu počasí, jako např mlhu či mokrou vozovku. Instalace kamerových systémů nebo jiných senzorů.

Mobilita

Sloupy mohou obsahovat dobíjecí stanice pro elektromobily. Technicky máme vše připraveno, nicméně v tomto oboru se ještě musí dosáhnout různých pokroků, než bude možné skutečně tuto možnost realizovat.

Parkování

Díky chytrým kamerám a správnému softwaru lze hlídat obsazenost parkovišť, parkovací místa pro tělesně postižené či automaticky účtovat parkovné.

Životní prostředí

Dynamickým nastavováním jednotlivých světel lze dosáhnout lokálního i globálního znečištění a to nejen světelného.

Rozšíření infrastruktury a další rozvoj

Možnost integrace záchranného systému, detektorů kvality ovzduší, komunikační prvky pro dopravu.

Cíl Smart veřejného osvětlení

Nechceme za každou cenu plnit ulice ultramoderními a přepychovými technologiemi, jde nám o skutečně chytré řešení, které bude sloužit obyvatelům města, účastníkům silničního provozu a přitom bude citlivě zasahovat do životního prostředí.

Ekonomika - správa, provoz, rozvoj a údržba

Úspora - Stávající stav (bez LED)

Stávající stav
(bez LED)

Úspora - Obnova veřejného osvětlení (LED)

Obnova veřejného osvětlení
LED

Úspora - Chytré veřejně osvětlení

Chytré veřejně osvětlení
LED

Úspora
Správní režie
Obměna zdrojů
Servis údržba
Elektřina

Moderní LED technologie otevírá skvělou budoucnost v mnoha směrech. Především je to úspora za elektrickou energii, ale také úspora za servisní náklady a náklady na výměnu světelných modulů. V České republice se svítí přibližně 4 100 hodin ročně. Technologie světelných modulů COB má životnost více jak 75 000 hodin, to znamená že vydrží více jak 18 let.

Co dál by vás mohlo zajímat